Betaling

Algemeen

Tegenwoordig valt de tandheelkundige hulp niet meer onder de basisverzekering voor personen vanaf 18 jaar. Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding voor tandheelkundige hulp, dient u een aanvullende verzekering af te sluiten die de tandheelkundige behandeling dekt. Misschien dekt uw aanvullende tandartsverzekering niet alle onderdelen van de behandeling en zult u een deel zelf moeten betalen.

Voordat u behandeld wordt, dient u met onderstaande rekening te houden:

In het bezit bent van alleen een basisverzekering.

Indien u alleen in het bezit bent van een basisverzekering vragen wij u dan ook om een directe betaling te doen voor de behandeling.

In het bezit bent van een aanvullende tandheelkundige verzekering.

Indien u verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen zal Timko uw rekening overdragen aan ons administratiekantoor Fa-med. Zij dragen zorg voor uw nota’s. Deze firma zal de nota indienen bij uw verzekeraar. Wordt het totaalbedrag niet volledig vergoed door uw verzekeraar, zal er een nota naar u thuis worden verstuurd namens Fa-med of uw verzekeraar. Dit is afhankelijk van de voorwaarden die Famed met uw verzekeraar heeft afgesloten.

Behandeling met techniekkosten.

In het geval dat er een behandelplan is opgesteld, waarin technische handelingen zijn opgenomen zoals kronen, bruggen, protheses en implantaten en u komt niet in aanmerking voor een vergoeding door uw verzekeraar, dan vragen wij u om de vergoeding voor de betreffende technische handelingen aan te betalen. De overige kosten zullen op dezelfde manier worden gefactureerd zoals hiervoor is uitgelegd.

Fa-med

Indien u onder de 18 jaar bent, bijzondere tandheelkundige behandeling heeft ondergaan of een tandartsenverzekering heeft dragen wij uw nota over aan factoringmaatschappij Fa-med. Fa-med dient uw nota in bij u verzekeraar en verzorgt uw eventuele particuliere rest nota. Wilt u betalingsafspraken maken, dan kan dit uitsluitend via Fa-med. Indien u betalingen niet voldoet binnen een bepaald termijn of veelvuldig te late betalingen voldoet, kan Timko uw nota niet meer overdragen naar Fa-med. Met tot gevolg dat u een betaling moet doen bij uw behandeling via contant of pin. De betaalde nota die u mee krijgt, kunt u alsnog zelf indienen bij uw verzekeraar.

Wilt u een betalingsregeling treffen met Fa-med, dan kunt u met Fa-med telefonisch contact opnemen via

0900-0882

Voor meer informatie zie; http://www.famed.nl/

Inschrijven nieuwsbrief, blijft op de hoogte van Timko: