Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

H11 Trekken tand of kies 40,34
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,12
H21 Kosten hechtmateriaal 5,72
H26 Hechten weke delen 59,16
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 53,79
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,14
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 53,79
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 64,54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 48,41
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 32,27
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 64,54
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 86,06
H44 Primaire antrumsluiting 59,16
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 75,30
H60 Marsupialisatie 75,30
H65 Primaire sluiting 145,22
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 75,30
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 145,22
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 102,19
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 172,11
Inschrijven nieuwsbrief, blijft op de hoogte van Timko: