Prijzen 2018

 • Consultatie en diagnostiek (C)

  C11 Periodieke controle 21,00
  C13 Probleemgericht consult 21,00
  C22 Schriftelijke medische anamnese 21,00
  C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 99,46
  C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan * 27,63
  C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 55,26
  C80 Mondzorg aan huis 16,58
  C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 44,21
  C85 Weekendbehandeling 21,00
  C86 Avondbehandeling 21,00
  C87 Nachtbehandeling 21,00
 • Maken en/of beoordelen foto’s (X)

  X10 Kleine röntgenfoto 15,47
  X21 Kaakoverzichtsfoto 66,31
  X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 66,31
  X24 Schedelfoto 29,84
  X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 132,62
  X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,26
 • Preventieve mondzorg (M)

  M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 12,39
  M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 12,39
  M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten 12,39
  M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement 24,87
  M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek * 16,58
  M10 Fluoridebehandeling, methode I 27,63
  M20 Fluoridebehandeling, methode II 22,10
  M61 Mondbeschermer * 24,87
 • Verdoving (A)

  A15 Oppervlakte verdoving 7,18
  A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,81
  A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00
 • Verdoving d.m.v. een roesje (B)

  B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 26,89
  B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 26,89
  B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 34,57
 • Vullingen (V)

  V71 Eénvlaksvulling amalgaam 23,21
  V72 Tweevlaksvulling amalgaam 37,02
  V73 Drievlaksvulling amalgaam 48,07
  V74 Meervlaksvulling amalgaam 67,41
  V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 34,26
  V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 48,07
  V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 59,13
  V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 78,47
  V91 Eénvlaksvulling composiet 44,21
  V92 Tweevlaksvulling composiet 58,02
  V93 Drievlaksvulling composiet 69,07
  V94 Meervlaksvulling composiet 88,41
  V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 66,31
  V30 Fissuurlak, eerste element 24,87
  V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 13,81
  V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament 5,53
  V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,05
  V70 Parapulpaire stift * 11,05
  V80 Wortelkanaalstift * 19,34
  V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * 8,29
 • Wortelkanaalbehandelingen (E)

  E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,00
  E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 38,68
  E03 Consult na tandheelkundig ongeval 30,39
  E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 44,21
  E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46,02
  E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 99,64
  E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 143,67
  E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 187,87
  E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 232,08
  E85 Elektronische lengtebepaling 13,81
  E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16,58
  E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44,21
  E51 Verwijderen van kroon of brug 33,15
  E52 Moeilijke wortelkanaalopening 27,63
  E53 Verwijderen van wortelstift 38,68
  E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 27,63
  E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 27,63
  E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 38,68
  E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 27,63
  E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 77,36
  E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 49,73
  E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) * 41,44
  E64 Afsluiting van open wortelpunt 44,21
  E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 55,26
  E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 27,63
  E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44,21
  E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,58
  E97 Uitwendig bleken per kaak * 69,07
  E98 Materialen voor thuisbleken 29,60
  E40 Directe pulpa-overkapping 27,63
  E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,05
  E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * 22,10
  E44 Verwijderen spalk 5,53
  E45 Aanbrengen rubberdam 11,05
  E31 Snij-/ hoektand 110,51
  E32 Premolaar 154,72
  E33 Molaar 198,93
  E34 Aanbrengen retrograde vulling * 22,10
  E36 Het trekken van een element met re-implantatie * 77,36
  E37 Kijkoperatie 66,31
  E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 74,60
  E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 55,26
 • Kronen en bruggen (R)

  R08 Eenvlaks composiet inlay * 66,31
  R09 Tweevlaks composiet inlay * 127,09
  R10 Drievlaks composiet inlay * 165,77
  R11 Eenvlaksinlay * 99,46
  R12 Tweevlaksinlay * 154,72
  R13 Drievlaksinlay * 221,03
  R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 27,63
  R24 Kroon * 243,13
  R28 Endokroon, indirect vervaardigd * 66,13
  R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 49,73
  R31 Opbouw plastisch materiaal 55,26
  R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * 55,26
  R33 Gegoten opbouw, directe methode * 110,51
  R40 Eerste brugtussendeel * 165,77
  R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * 80,68
  R46 Brugverankering, per anker * 55,26
  R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 138,14
  R50 Metalen fixatiekap met afdruk * 27,63
  R55 Gipsslot met extra afdruk * 27,63
  R60 Plakbrug zonder preparatie * 110,51
  R61 Plakbrug met preparatie * 165,77
  R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 38,68
  R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,10
  R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 60,78
  R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond * 60,78
  R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 33,15
  R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,10
  R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * 22,10
  R75 Opnieuw vastzetten plakbrug * 55,26
  R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 27,63
  R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 27,63
  R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * 66,31
  R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * 110,51
  R80 Temporaire, eerste voorziening * 27,63
  R85 Temporaire, volgende voorziening * 11,05
  R90 Gedeeltelijk voltooid werk * 0,00
 • Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

  G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 138,14
  G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 88,41
  G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 60,78
  G61 Instructie spieroefeningen 55,26
  G62 Occlusale spalk * 149,19
  G63 Repositiespalk * 221,03
  G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 27,63
  G65 Indirect planmatig inslijpen * 303,92
  G66 Biofeedbacktherapie 49,73
  G67 Behandeling triggerpoint 60,78
  G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding * 44,21
  G69 Opbeetplaat * 60,78
  G10 Niet-standaard beetregistratie 82,89
  G11 Scharnierasbepaling 82,89
  G12 Centrale relatiebepaling 77,36
  G13 Protrale/laterale bepalingen 55,26
  G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 497,32
  G15 Voor het behouden van beethoogte 27,63
  G16 Therapeutische positiebepaling 27,63
  G20 Beetregistratie intra-oraal 55,26
  G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) * 276,29
  G72 Controlebezoek MRA 27,63
  G73 Reparatie MRA met afdruk * 44,21
 • Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

  H11 Trekken tand of kies 41,44
  H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
  H21 Kosten hechtmateriaal 5,83
  H26 Hechten weke delen 60,78
  H33 Hemisectie van een molaar 66,31
  H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 55,26
  H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,58
  H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 55,26
  H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 66,31
  H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 49,73
  H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 33,15
  H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 66,31
  H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 88,41
  H44 Primaire antrumsluiting 60,78
  H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 77,36
  H60 Marsupialisatie 77,36
  H65 Primaire sluiting 149,19
  H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 77,36
  H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 149,19
  H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 104,99
  H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 176,82
 • Kunstgebitten (P)

  P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 33,15
  P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 27,63
  P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 55,26
  P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * 82,89
  P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * 165,77
  P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 60,78
  P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 16,58
  P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen * 226,55
  P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen * 309,44
  P31 Wortelkap met stift * 138,14
  P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 82,89
  P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 55,26
  P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,81
  P45 Noodkunstgebit * 110,51
  P21 Volledig kunstgebit bovenkaak * 165,77
  P25 Volledig kunstgebit onderkaak * 221,03
  P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * 359,17
  P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 27,63
  P14 Individuele afdruk met randopbouw 60,78
  P37 Frontopstelling in aparte zitting 33,15
  P27 Reoccluderen 55,26
  P28 Naregistratie en remounten 55,26
  P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 60,78
  P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 82,89
  P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 27,63
  P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 27,63
  P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 33,15
  P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 44,21
  P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 38,68
  P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw * 38,68
  P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw * 82,89
  P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw * 55,26
  P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw * 82,89
  P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage * 154,72
  P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk * 16,58
  P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk * 44,21
  P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 38,68
  P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw * 38,68
  P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw * 82,89
  P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw * 55,26
  P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw * 82,89
  P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk * 16,58
  P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk * 44,21
  P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk * 44,21
  P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk * 44,21
 • Tandvleesbehandelingen (T)

  T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 146,43
  T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 160,25
  T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 29,84
  T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 22,10
  T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 85,65
  T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 99,46
  T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 44,21
  T41 Beperkt consult parodontale nazorg 58,02
  T42 Consult parodontale nazorg 83,99
  T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg 111,62
  T44 Complex consult parodontale nazorg 148,64
  T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 146,43
  T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 160,25
  T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 179,59
  T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 276,29
  T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) 331,54
  T73 Directe post-operatieve zorg, kort 55,26
  T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 148,64
  T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 143,67
  T76 Tuber- of retromolaarplastiek 69,07
  T80 Tandvleestransplantaat 118,80
  T81 Tuber- of retromolaarplastiek 96,70
  T82 Tandvleescorrectie per element 52,49
  T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 138,14
  T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) * 331,54
  T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie * 110,51
  T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 179,59
  T87 Kroonverlenging per element 179,59
  T88 Kroonverlenging per sextant 331,54
  T89 Directe post-operatieve zorg, kort 55,26
  T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 148,64
  T91 Pocketregistratie 33,15
  T92 Parodontiumregistratie 66,31
  T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling * 38,68
  T94 Behandeling tandvleesabces 74,60
  T57 Toepassing lokaal medicament * 59,68
  T95 (Draad)Spalk * 22,10
  T96 Uitgebreide Voedingsanalyse 55,26
 • Implantaten (J)

  J97 Overheadkosten implantaten 169,23
  J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 95,77
  J01 Initieel onderzoek implantologie 61,27
  J02 Verlengd onderzoek implantologie 94,26
  J03 Proefopstelling * 127,25
  J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 42,42
  J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond * 18,85
  J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * 226,22
  J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * 141,39
  J11 Prepareren donorplaats 127,25
  J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * 136,67
  J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * 65,98
  J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik 0,00
  J06 Vrijleggen foramen mentale 28,28
  J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * 80,12
  J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft * 80,12
  J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte * 122,54
  J18 Ophoging bodem bijholte orthograad * 56,55
  J19 Toeslag esthetische zone 61,27
  J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak * 215,38
  J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond * 77,29
  J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond * 108,40
  J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * 70,69
  J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond * 23,56
  J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond * 42,42
  J26 Moeizaam verwijderen implantaat 155,53
  J27 Vervangen implantaat * 215,38
  J30 Bindweefseltransplantaat, eerste bindweefseltransplantaat 98,97
  J31 Volgende bindweefseltransplantaat 47,13
  J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * 108,40
  J33 Kosten implantaat 302,70
  J40 Twee magneten/drukknoppen * 146,10
  J41 Elke volgende magneet, drukknop * 32,99
  J42 Staaf tussen twee implantaten * 193,23
  J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * 61,27
  J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * 23,56
  J50 Boven- en onder klikgebit * 485,43
  J51 Onder-klikgebit * 315,76
  J52 Boven-klikgebit * 315,76
  J53 Omvorming klikgebit * 94,26
  J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * 122,54
  J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * 141,39
  J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * 164,95
  J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 80,12
  J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 103,68
  J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 127,25
  J60 Specifiek consult nazorg implantologie 51,84
  J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 84,83
  J70 Opvullen zonder staafdemontage * 131,96
  J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * 164,95
  J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * 188,52
  J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten * 212,08
  J74 Reparatie zonder staafdemontage * 51,84
  J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * 98,97
  J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * 122,54
  J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * 146,10
  J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 479,77
 • Orthodontische zorg (F)

  F121A Eerste consult 21,00
  F122A Vervolgconsult 21,00
  F123A Controlebezoek 13,19
  F124A Second opinion 99,46
  F125A Maken gebitsmodellen * 16,14
  F126A Beoordelen gebitsmodellen 58,28
  F127A Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) 130,63
  F127AV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 10,89
  F127BV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 10,89
  F127CV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 10,89
  F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief 6,35
  F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren 1.335,00
  F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 99,46
  F131C Vervaardigen van een diagnostische setup * 67,36
  F132C Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * 29,82
  F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 86,70
  F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 15,47
  F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 15,47
  F155A Vervaardiging orthopantomogram 28,35
  F156A Beoordeling orthopantomogram 16,62
  F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 17,76
  F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 49,58
  F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 17,76
  F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 49,58
  F161A Meerdimensionale kaakfoto 132,62
  F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,26
  F401A Plaatsen beugel categorie 0 * 116,99
  F411A Plaatsen beugel categorie 1 * 108,88
  F421A Plaatsen beugel categorie 2 * 113,88
  F431A Plaatsen beugel categorie 3 * 131,32
  F441A Plaatsen beugel categorie 4 * 139,91
  F451A Plaatsen beugel categorie 5 * 331,00
  F461A Plaatsen beugel categorie 6 * 538,44
  F471A Plaatsen beugel categorie 7 * 522,53
  F481A Plaatsen beugel categorie 8 * 407,83
  F491A Plaatsen beugel categorie 9 * 536,04
  F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 90,68
  F511A Beugelconsult per maand categorie 1 27,56
  F512A Beugelconsult per maand categorie 2 27,56
  F513A Beugelconsult per maand categorie 3 27,56
  F514A Beugelconsult per maand categorie 4 27,56
  F515A Beugelconsult per maand categorie 5 31,50
  F516A Beugelconsult per maand categorie 6 39,38
  F517A Beugelconsult per maand categorie 7 39,38
  F518A Beugelconsult per maand categorie 8 47,25
  F519A Beugelconsult per maand categorie 9 59,07
  F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) 27,56
  F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 27,56
  F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 31,50
  F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 39,38
  F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * 115,77
  F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren 36,07
  F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * 24,87
  F721A Trekken tand of kies 41,44
  F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
  F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * 78,01
  F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,39
  F811A Reparatie of vervanging van beugel * 27,37
  F812A Herstel of vervanging van retentie-apparatuur * 36,07
  F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak * 36,07
  F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt * 36,07
  F815A Verwijderen spalk 5,53
  F911A Inkopen op uitkomst orthodontie 2.239,72
  F121B Eerste consult 21,00
  F122B Vervolgconsult 21,00
  F123B Controlebezoek 19,62
  F124B Second opinion 99,46
  F125B Maken gebitsmodellen * 29,82
  F126B Beoordelen gebitsmodellen 86,70
  F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 130,63
  F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 99,46
  F131B Vervaardigen van een diagnostische setup * 67,37
  F132B Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * 29,82
  F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 86,70
  F151B intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 15,47
  F152B occlusale opbeet röntgenfoto 15,47
  F153B extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) 21,56
  F154B röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 26,42
  F155B vervaardiging orthopantomogram 42,18
  F156B beoordeling orthopantomogram 24,72
  F157B vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 26,42
  F158B beoordeling laterale schedelröntgenfoto 73,75
  F159B vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 26,42
  F160B beoordeling voor-achterwaartse 73,75
  F161B Meerdimensionale kaakfoto 132,62
  F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,26
  F401B Plaatsen beugel categorie 0 * 118,62
  F411B Plaatsen beugel categorie 1 * 189,50 >/td>
  F421B Plaatsen beugel categorie 2 * 197,64
  F431B Plaatsen beugel categorie 3 * 225,70
  F441B Plaatsen beugel categorie 4 * 239,53
  F451B Plaatsen beugel categorie 5 * 539,56
  F461B Plaatsen beugel categorie 6 * 879,14
  F471B Plaatsen beugel categorie 7 * 814,94
  F481B Plaatsen beugel categorie 8 * 653,73
  F491B Plaatsen beugel categorie 9 * 900,52
  F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 113,41
  F511B Beugelconsult per maand categorie 1 58,58
  F512B Beugelconsult per maand categorie 2 58,58
  F513B Beugelconsult per maand categorie 3 58,58
  F514B Beugelconsult per maand categorie 4 58,58
  F515B Beugelconsult per maand categorie 5 64,44
  F516B Beugelconsult per maand categorie 6 76,15
  F517B Beugelconsult per maand categorie 7 58,58
  F518B Beugelconsult per maand categorie 8 70,29
  F519B Beugelconsult per maand categorie 9 87,87
  F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 58,58
  F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 58,58
  F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 76,15
  F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * 124,71
  F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren 71,23
  F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * 24,87
  F721B Trekken tand of kies 41,44
  F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
  F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * 97,53
  F724B Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,39
  F811B Reparatie of vervanging van beugel * 40,71
  F812B Herstel of vervanging van retentieapparatuur * 71,23
  F813B Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak * 71,23
  F814B Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt * 71,23
  F815B Verwijderen spalk 5,53
  F121C Eerste consult 21,00
  F122C Vervolgconsult 21,00
  F123C Controlebezoek 19,62
  F124C Second opinion 99,46
  F125C Maken gebitsmodellen * 29,82
  F126C Beoordelen gebitsmodellen 86,70
  F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 130,63
  F128C Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 76,15
  F151C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 15,47
  F152C Occlusale opbeet röntgenfoto 15,47
  F153C Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) 21,56
  F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 26,42
  F155C Vervaardiging orthopantomogram 42,18
  F156C Beoordeling orthopantomogram 24,72
  F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 26,42
  F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 73,75
  F159C vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 26,42
  F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 73,75
  F161C Meerdimensionale kaakfoto 132,62
  F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,26
  F401C Plaatsen beugel categorie 0 * 118,62
  F411C Plaatsen beugel categorie 1 * 355,63
  F421C Plaatsen beugel categorie 2 * 374,02
  F431C Plaatsen beugel categorie 3 * 437,75
  F441C Plaatsen beugel categorie 4 * 469,04
  F451C Plaatsen beugel categorie 5 * 795,55
  F461C Plaatsen beugel categorie 6 * 1.300,84
  F471C Plaatsen beugel categorie 7 * 1.254,92
  F481C Plaatsen beugel categorie 8 * 1.073,85
  F491C Plaatsen beugel categorie 9 * 1.507,04
  F492C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 113,41
  F511C Beugelconsult per maand categorie 1 58,58
  F512C Beugelconsult per maand categorie 2 58,58
  F513C Beugelconsult per maand categorie 3 58,58
  F514C Beugelconsult per maand categorie 4 58,58
  F515C Beugelconsult per maand categorie 5 64,44
  F516C Beugelconsult per maand categorie 6 76,15
  F517C Beugelconsult per maand categorie 7 76,15
  F518C Beugelconsult per maand categorie 8 96,65
  F519C Beugelconsult per maand categorie 9 114,23
  F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 58,58
  F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 64,44
  F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 76,15
  F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * 124,71
  F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren 71,23
  F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * 24,78
  F721C Trekken tand of kies 41,44
  F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
  F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * 97,53
  F724C Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,39
  F811C Reparatie of vervanging van beugel * 40,71
  F812C Herstel of vervanging van retentieapparatuur * 71,23
  F813C Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak * 71,23
  F814C Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt * 71,23
 • Uurtarieven (U)

  U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten * 166,10
  U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten * 13,84
  U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP 176,40
  U02 Tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling door zorgaanbieder met een eigen huispraktijk * 144,84
  U03 Tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de AWBZ-instelling in de eigen huispraktijk van de zorgaanbieder * 166,10
 • Abonnementen (Z)

  Z10 Abonnement categorie A per maand * 6,99
  Z20 Abonnement categorie B per maand * 10,76
  Z30 Abonnement categorie C per maand * 14,52
  Z40 Abonnement categorie D per maand * 17,75
  Z50 Abonnement categorie E per maand * 21,51
  Z60 Abonnement categorie F per maand * 5,92
 • Diversen

  JTV010 Toeslag haal- en/of brengservice 0,00
  JTV001 Instellingstoeslag 0,00
  C70 Keuringsrapport met bitewingfoto's 0,00
  C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's 0,00
  C76 Afgifte gezondheidsverklaring 0,00
  C90 Niet nagekomen afspraak; afhankelijk van de tijdsduur van de afspraak 20,00

De materiaal- en/ of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht

* Betaalvoorwaarde

Inschrijven nieuwsbrief, blijft op de hoogte van Timko: