Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

H11 Trekken tand of kies 41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
H21 Kosten hechtmateriaal 5,83
H26 Hechten weke delen 60,78
H33 Hemisectie van een molaar 66,31
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 55,26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,58
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 55,26
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 66,31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 49,73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 33,15
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 66,31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 88,41
H44 Primaire antrumsluiting 60,78
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 77,36
H60 Marsupialisatie 77,36
H65 Primaire sluiting 149,19
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 77,36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 149,19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 104,99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 176,82
Inschrijven nieuwsbrief, blijft op de hoogte van Timko: