Orthodontische zorg (F)

F121A Eerste consult 21,00
F122A Vervolgconsult 21,00
F123A Controlebezoek 13,19
F124A Second opinion 99,46
F125A Maken gebitsmodellen * 16,14
F126A Beoordelen gebitsmodellen 58,28
F127A Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) 130,63
F127AV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 10,89
F127BV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 10,89
F127CV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 10,89
F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief 6,35
F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren 1.335,00
F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 99,46
F131C Vervaardigen van een diagnostische setup * 67,36
F132C Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * 29,82
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 86,70
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 15,47
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 15,47
F155A Vervaardiging orthopantomogram 28,35
F156A Beoordeling orthopantomogram 16,62
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 17,76
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 49,58
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 17,76
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 49,58
F161A Meerdimensionale kaakfoto 132,62
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,26
F401A Plaatsen beugel categorie 0 * 116,99
F411A Plaatsen beugel categorie 1 * 108,88
F421A Plaatsen beugel categorie 2 * 113,88
F431A Plaatsen beugel categorie 3 * 131,32
F441A Plaatsen beugel categorie 4 * 139,91
F451A Plaatsen beugel categorie 5 * 331,00
F461A Plaatsen beugel categorie 6 * 538,44
F471A Plaatsen beugel categorie 7 * 522,53
F481A Plaatsen beugel categorie 8 * 407,83
F491A Plaatsen beugel categorie 9 * 536,04
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 90,68
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 27,56
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 27,56
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 27,56
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 27,56
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 31,50
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 39,38
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 39,38
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 47,25
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 59,07
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) 27,56
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 27,56
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 31,50
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 39,38
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * 115,77
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren 36,07
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * 24,87
F721A Trekken tand of kies 41,44
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * 78,01
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,39
F811A Reparatie of vervanging van beugel * 27,37
F812A Herstel of vervanging van retentie-apparatuur * 36,07
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak * 36,07
F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt * 36,07
F815A Verwijderen spalk 5,53
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie 2.239,72
F121B Eerste consult 21,00
F122B Vervolgconsult 21,00
F123B Controlebezoek 19,62
F124B Second opinion 99,46
F125B Maken gebitsmodellen * 29,82
F126B Beoordelen gebitsmodellen 86,70
F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 130,63
F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 99,46
F131B Vervaardigen van een diagnostische setup * 67,37
F132B Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * 29,82
F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 86,70
F151B intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 15,47
F152B occlusale opbeet röntgenfoto 15,47
F153B extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) 21,56
F154B röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 26,42
F155B vervaardiging orthopantomogram 42,18
F156B beoordeling orthopantomogram 24,72
F157B vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 26,42
F158B beoordeling laterale schedelröntgenfoto 73,75
F159B vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 26,42
F160B beoordeling voor-achterwaartse 73,75
F161B Meerdimensionale kaakfoto 132,62
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,26
F401B Plaatsen beugel categorie 0 * 118,62
F411B Plaatsen beugel categorie 1 * 189,50 >/td>
F421B Plaatsen beugel categorie 2 * 197,64
F431B Plaatsen beugel categorie 3 * 225,70
F441B Plaatsen beugel categorie 4 * 239,53
F451B Plaatsen beugel categorie 5 * 539,56
F461B Plaatsen beugel categorie 6 * 879,14
F471B Plaatsen beugel categorie 7 * 814,94
F481B Plaatsen beugel categorie 8 * 653,73
F491B Plaatsen beugel categorie 9 * 900,52
F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 113,41
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 58,58
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 58,58
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 58,58
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 58,58
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 64,44
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 76,15
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 58,58
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 70,29
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 87,87
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 58,58
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 58,58
F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 76,15
F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * 124,71
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren 71,23
F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * 24,87
F721B Trekken tand of kies 41,44
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * 97,53
F724B Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,39
F811B Reparatie of vervanging van beugel * 40,71
F812B Herstel of vervanging van retentieapparatuur * 71,23
F813B Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak * 71,23
F814B Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt * 71,23
F815B Verwijderen spalk 5,53
F121C Eerste consult 21,00
F122C Vervolgconsult 21,00
F123C Controlebezoek 19,62
F124C Second opinion 99,46
F125C Maken gebitsmodellen * 29,82
F126C Beoordelen gebitsmodellen 86,70
F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 130,63
F128C Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 76,15
F151C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 15,47
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto 15,47
F153C Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) 21,56
F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 26,42
F155C Vervaardiging orthopantomogram 42,18
F156C Beoordeling orthopantomogram 24,72
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 26,42
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 73,75
F159C vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 26,42
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 73,75
F161C Meerdimensionale kaakfoto 132,62
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,26
F401C Plaatsen beugel categorie 0 * 118,62
F411C Plaatsen beugel categorie 1 * 355,63
F421C Plaatsen beugel categorie 2 * 374,02
F431C Plaatsen beugel categorie 3 * 437,75
F441C Plaatsen beugel categorie 4 * 469,04
F451C Plaatsen beugel categorie 5 * 795,55
F461C Plaatsen beugel categorie 6 * 1.300,84
F471C Plaatsen beugel categorie 7 * 1.254,92
F481C Plaatsen beugel categorie 8 * 1.073,85
F491C Plaatsen beugel categorie 9 * 1.507,04
F492C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 113,41
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 58,58
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 58,58
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 58,58
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 58,58
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 64,44
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 76,15
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 76,15
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 96,65
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 114,23
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 58,58
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 64,44
F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 76,15
F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * 124,71
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren 71,23
F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * 24,78
F721C Trekken tand of kies 41,44
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * 97,53
F724C Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,39
F811C Reparatie of vervanging van beugel * 40,71
F812C Herstel of vervanging van retentieapparatuur * 71,23
F813C Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak * 71,23
F814C Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt * 71,23
Inschrijven nieuwsbrief, blijft op de hoogte van Timko: