Wortelkanaalbehandelingen (E)

E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 38,68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 30,39
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 44,21
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46,02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 99,64
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 143,67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 187,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 232,08
E85 Elektronische lengtebepaling 13,81
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16,58
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44,21
E51 Verwijderen van kroon of brug 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 27,63
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 49,73
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) * 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt 44,21
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 55,26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 27,63
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,58
E97 Uitwendig bleken per kaak * 69,07
E98 Materialen voor thuisbleken 29,60
E40 Directe pulpa-overkapping 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,05
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * 22,10
E44 Verwijderen spalk 5,53
E45 Aanbrengen rubberdam 11,05
E31 Snij-/ hoektand 110,51
E32 Premolaar 154,72
E33 Molaar 198,93
E34 Aanbrengen retrograde vulling * 22,10
E36 Het trekken van een element met re-implantatie * 77,36
E37 Kijkoperatie 66,31
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 74,60
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 55,26
Inschrijven nieuwsbrief, blijft op de hoogte van Timko: